Overzicht nieuws

Overzicht nieuws

Vacature Medezeggenschapsraad
15-04-2021
| Voor de medezeggenschapsraad (MR) zijn we op zoek naar twee nieuwe ouders, aangezien de termijn van twee leden (van de oudergeleding) afloopt aan het eind van dit schooljaar.
Digitaal portfolio gelanceerd
15-04-2021
| Al meer dan een jaar spant een projectgroep op De Tweemaster zich in om leerlingen op een structurele manier 'meer eigenaarschap' te geven over hun ontwikkeling. Het eerste resultaat, een digitaal...
Scenario's voortgang onderwijs
15-03-2021
| Als school willen wij graag voorbereid zijn op de onbekende periode die gaat komen. Om deze reden hebben wij verschillende scenario's beschreven die we de komende periode kunnen toepassen.

Kind aan het woord

'Op De Tweemaster zijn goede leerkrachten die je altijd helpen'