Hoe gaan wij om met lesuitval ten tijden van Corona? Met de ouders van school is via het ouderportaal een document gedeeld waarin zeven scenario's worden beschreven.

Scenario's voor het onderwijs

14-09-2020
Hoe gaan wij om met lesuitval ten tijden van Corona? Met de ouders van school is via het ouderportaal een document gedeeld waarin zeven scenario's worden beschreven.
Welk scenario wordt toegepast hangt af van de mogelijkheden en onmogelijkheden op dat moment. Daarbij kunt u denken aan de thuissituatie van de leerkracht en de gezondheid van de leerkracht. Maar ook de aanwezigheid van vervanging of ondersteunend personeel. Bij elk scenario vragen wij ook van u niet het onmogelijke. Ook daar houden wij rekening met de thuissituatie. Het document is met het team besproken en de Medezeggenschapsraad heeft ook zijn akkoord gegeven.

Kind aan het woord

'Op De Tweemaster zijn goede leerkrachten die je altijd helpen'