Het kabinet treft een reeks maatregelen om de snelle stijging van het aantal besmettingen te bestrijden. De maatregelen gaan in vanaf woensdagavond 14 oktober 22 uur. Volgens Rutte is 'vooral gekeken naar maatregelen die zorgen voor minder sociaal verkeer, zonder dat cruciale maatschappelijke sectoren in het gedrang komen.' In het basisonderwijs blijven wij fysiek onderwijs aanbieden.

Aanscherping coronamaatregelen in Nederland

13-10-2020
Het kabinet treft een reeks maatregelen om de snelle stijging van het aantal besmettingen te bestrijden. De maatregelen gaan in vanaf woensdagavond 14 oktober 22 uur. Volgens Rutte is 'vooral gekeken naar maatregelen die zorgen voor minder sociaal verkeer, zonder dat cruciale maatschappelijke sectoren in het gedrang komen.'
In het basisonderwijs blijven wij fysiek onderwijs aanbieden.Op De Tweemaster blijven de huidige maatregelen (van 24 september) van kracht. Wij volgen het protocol voor de volledige opening van het basisonderwijs. Deze versie omvat enkele verruimingen en verduidelijkingen gebaseerd op het kabinetsbesluit van d.d. 24 juni 2020 en de daarop volgende wijzigingen en nieuwe richtlijnen van o.a. het RIVM.
 • De basisregels blijven van kracht:
  - Houd 1,5 meter afstand van anderen;
  - Was vaak je handen;
  - Hoest en nies in je elleboog;
  - Blijf bij klachten thuis en laat je testen;
  - Vermijd drukke plekken;
 • Op De Tweemaster focussen we ons op het onderwijs en zijn zo min mogelijk medewerkers aanwezig;
 • Alleen de medewerkers die voor het primaire proces verantwoordelijk zijn, zijn op school;
 • De directeur, kwaliteitscoördinator en schooladministratie werken zo zoveel mogelijk vanuit huis;
 • De 1,5 meter maatregel wordt strikt gehandhaafd en samenkomsten zijn niet toegestaan;
 • Overleggen en trainingen vinden uitsluitend digitaal online plaats; 
 • Na schooltijd wordt het werk thuis voortgezet;
 • Wij ontvangen geen ouders of andere bezoekers in de scholen, tenzij deze noodzakelijk zijn voor het onderwijs aan kinderen of voor noodzakelijke reparaties. 
 • Wij vragen ouders en verzorgers bij het brengen en halen van de kinderen dezelfde voorzichtigheid te betrachten.
 • Houd onderling 1,5 meter afstand 
 • Laat kinderen zoveel mogelijk zelfstandig naar school komen.

Kind aan het woord

We leren veel met elkaar samen te werken