Voor de medezeggenschapsraad (MR) zijn we op zoek naar twee nieuwe ouders, aangezien de termijn van twee leden (van de oudergeleding) afloopt aan het eind van dit schooljaar.

Vacature Medezeggenschapsraad

15-04-2021
Voor de medezeggenschapsraad (MR) zijn we op zoek naar twee nieuwe ouders, aangezien de termijn van twee leden (van de oudergeleding) afloopt aan het eind van dit schooljaar.
Op de website staat omschreven wat de MR doet en hoe deze op onze school georganiseerd is. Heeft u naar aanleiding van deze vacature aanvullende vragen, dan zijn de leden van MR graag bereid om die te beantwoorden.
Elke ouder van de school kan zich kandidaat stellen voor de Medezeggenschapsraad. Opgave mag via de mail aan mij, Bas Treur (voorzitter van de MR) graag met een korte toelichting/motivatie en de vermelding van de naam en groep van uw kind. 
Mijn contactgegevens zijn treur76@gmail.com

Als er meer dan twee kandidaten zich beschikbaar stellen, zal een verkiezing onder de ouders worden uitgeschreven. Mocht dit zich voordoen, zullen we u over de gang van zaken informeren. 

Klik hier voor meer informatie

Kind aan het woord

We leren veel met elkaar samen te werken