Brede School Risdam Zuid

De Brede School Risdam Zuid is voortgekomen uit een samenwerking tussen de drie basisscholen in de wijk, drie kinderopvangorganisaties, Stichting Netwerk en de Bibliotheek Risdam. Organisaties die zich bezighouden met opgroeiende kinderen in onze wijk.

Samenwerking in de wijk Risdam Zuid

De Brede School Risdam Zuid is voortgekomen uit een samenwerking tussen de drie basisscholen in de wijk, drie kinderopvangorganisaties, Stichting Netwerk en de Bibliotheek Risdam. Organisaties die zich bezighouden met opgroeiende kinderen in onze wijk.
Gezamenlijk stelden wij vast dat we allemaal dagelijks met kinderen uit deze wijk werken en dezelfde doelen nastreven. Wij willen dat kinderen elkaar ontmoeten in de wijk, dat zij hun talenten ontdekken, ze zelfvertrouwen geven, en ook verantwoordelijkheid geven en nemen voor zichzelf en hun omgeving. Wij gaan zorgen voor diversiteit (o.a. in aanbod), verbinding (ontmoeten) en participatie (betrekken van de kinderen bij beslissingen over activiteiten).


We zijn begonnen met een 'schrijversfeest' op alle locaties in dezelfde periode. Andere projecten die wij gaan starten is naschoolse activiteiten aanbieden op de verschillende locaties in de wijk en het organiseren van een voorleesfeest. 


Vertegenwoordigt u een organisatie die ook dezelfde doelen nastreeft en een aanvulling kan zijn op onze huidige samenwerking? Of heeft u suggesties? Neem dan vooral contact met ons op. 

Kind aan het woord

We leren veel met elkaar samen te werken