Wijziging protocol basisonderwijs (6 november 2020)

In school doen wij er alles aan om ons te houden aan de richtlijnen van het protocol. Zo organiseren wij alleen online teamoverleggen, bewaren medewerkers goed de anderhalve meter en wast iedereen regelmatig zijn handen met water en zeep. Op 6 november is er een volgende versie van het protocol voor de volledige opening van het basisonderwijs verschenen.

Wijziging volledige opening protocol basisonderwijs (6 november 2020)

In school doen wij er alles aan om ons te houden aan de richtlijnen van het protocol. Zo organiseren wij alleen online teamoverleggen, bewaren medewerkers goed de anderhalve meter en wast iedereen regelmatig zijn handen met water en zeep. Op 6 november is er een volgende versie van het protocol voor de volledige opening van het basisonderwijs verschenen.
Hieronder een opsomming van de wijzigingen. 

Mondkapjes
 • Bezoekers die de school binnenkomen worden dringend geadviseerd een mondkapje te dragen. Medewerkers hoeven dit nog niet te doen, omdat de anderhalve meter afstand gegarandeerd kan worden. Elke medewerker kan alsnog zelf besluiten bij verplaatsingen buiten het leslokaal een mondkapje te dragen.
 • Als de overheid mondkapjes verplicht gaat stellen in openbare ruimtes, worden medewerkers ook geacht mondkapjes te dragen bij verplaatsingen buiten het leslokaal.
Groepsactiviteiten
 • In de periode van 4 t/m 18 november 2020 wordt dringend geadviseerd om geen groepsactiviteiten buiten school te organiseren.
Gesprekken ouders/verzorgers
 • Voor alle vormen van contact(en) met ouders/verzorgers geldt dat dit digitaal plaatsvindt. In uitzonderlijke situaties kan worden besloten een gesprek binnen de school te voeren. Uiteraard geldt dan:  gesprekken op de schoollocatie kunnen enkel plaatsvinden met het strikt toepassen van de gezondheidscheck en de 1,5 meter afstand tussen volwassenen.
Ouderavonden en ouderbijeenkomsten
 • In de periode van 4 t/m 18 november 2020 wordt dringend geadviseerd om geen (ouder-)bijeenkomsten op school te organiseren.
Les op afstand
 • Voor leerlingen die vanwege de RIVM richtlijnen of lokale maatregelen, geen fysiek onderwijs mogen/kunnen volgen wordt les op afstand gerealiseerd. 
Thuisblijfregels leerlingen
 • Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij ten minste 7 dagen thuisblijven en uitzieken. De leerling mag pas weer naar school en de opvang als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft;
 • Als iemand in het huishouden van de leerling naast milde COVID-19 klachten ook koorts boven 38 °C en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling ook thuis. Deze huisgenoot zal zich moeten laten testen. In afwachting van de uitslag blijft de leerling thuis.
 • Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft, dan moet de leerling 72 uur (drie dagen) na de testafname thuisblijven. Indien de huisgenoot dan geen klachten heeft ontwikkeld, mag de leerling 72 uur na de testafname weer naar school. Krijgt de huisgenoot wel klachten dan blijft de leerling 10 dagen na het laatste nauwe contact met deze persoon thuis.
Thuisblijfregels personeel
 • Wanneer een personeelslid positief getest is op corona, moet hij/zij ten minste 7 dagen thuisblijven en uitzieken. Het personeelslid mag pas weer naar school als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft.
 • Wanneer een personeelslid positief getest is op corona en een verminderde weerstand heeft dan mag hij/zij pas uit isolatie als hij/zij 24 uur geen klachten meer heeft die passen bij COVID-19 en het minimaal 14 dagen geleden is dat hij/zij ziek werd.
 • Als iemand in het huishouden van het personeelslid naast milde COVID-19 klachten ook koorts boven 38°C en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft het personeelslid ook thuis.
 • Als iemand in het huishouden van het personeelslid getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft, dan moet het personeelslid 72 uur (drie dagen) na de testafname thuisblijven. Indien de huisgenoot dan geen klachten heeft ontwikkeld, mag het personeelslid 72 uur na de testafname weer naar school. Krijgt de huisgenoot wel klachten dan blijft het personeelslid 10 dagen na het laatste nauwe contact met deze persoon thuis.

Kind aan het woord

Juf Linda valt in voor juf Yvonne. Zegt een kleuter: 'Dat is juf Linda die speelt juf Yvonne vandaag'.