Schoolgids 2019-2020

Schoolgids 2019-2020

In deze schoolgids treft u informatie aan die betrekking heeft op hoe het onderwijs is ingericht, hoe de samenwerking met ouders gestalte krijgt, wat u van het team kunt verwachten, wat wij van ouders/verzorgers verwachten en hoe het team probeert de kwaliteit van de school verder te verbeteren.De praktische informatie kunt u vinden op onze website of in het ouderportaal. Als u nieuw bent bij ons op school ontvangt u een exemplaar bij inschrijving.
Klik hieronder om de schoolgids als PDF-document te openen.

Schoolgids 2019-2020

Kind aan het woord

Juf Linda valt in voor juf Yvonne. Zegt een kleuter: 'Dat is juf Linda die speelt juf Yvonne vandaag'.